image image image image image
* * * * *

Internet Reklamc?l???

There are no translations available.

google adwords

Internet Reklamlar?, ?nteraktif do?as? gere?i hedef kitle zerinde abuk etki gstermekte ve firman?z?n, rn ve hizmet kampanyalar?na ok h?zl? bir dn? sa?lamaktad?r. Bununla beraber ?nternet Reklamlar? radyo, televizyon, gazete gibi reklam mecralar?n?n hedefledi?i rastgele kitleyi de?il, birebir rn ve hizmetlerinizle ilgilenen geni? ve kaliteli bir kitleyi kapsamaktad?r.


Internet reklamc?l???nda:

  • Reklamlar?n?z?, zellikle sizin rnlerinizi veya hizmetlerinizi arayan insanlara hedefleyebilirsiniz.
  • Reklamlar?n?z?, sizden al?? veri? yapma olas?l??? olmayan kullan?c?lara gstermekten ka?nabilirsiniz.
  • Reklam yat?r?m?n?zdan maksimum getiriyi elde edebilirsiniz.

Read more: Internet Reklamc?l???

 

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization Our SEO Services

Keyword Analysis
Take your place on Google 1. Page.
W3C Validator
Valid HTML and CSS Code
Content Write for your web site
Seo content writing / Content Editor
Web Site Analysis
Free Check Your Web Site Analysis
Web Site Optimization for Seo
Web Site Optimization
.Htaccess File Edit
.htaccess File Code for (ASP, ,.NET, PHP)
Rakip Analizi
Rakibinizi iyi tan?y?n
Sosyal Medya Takip
Sitenizi sosyal medyaya ta??y?n
Arama Motorlar?na Kay?t
Sitenizi Arama Motorlar?na Kay?tarama motorlar?na kay?t ettirin
Buy For Your Web Site Backlink
Increase your web site rating

Search Engine Optimization SEO Services

Search engine optimization (SEO) is all about the relevancy, discoverability and crawlability in the eye of search engines. There are the critical ingredients of high ranking web pages.

Read More

 

W3C Validation nedir?

There are no translations available.

World Wide Web Consortium (W3C) uluslararas? bir topluluktur, internetteki web standartlar?n? belirleyen servistir. V3C Validation standartlar? HTML programlama dilinin yarat?c?s? Tim Berners Lee taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Html Validator

W3C Standard? Web Siteleri iin Web Standartlar?n? belirleyen tm dnya kurulu?lar? taraf?ndan kabul gren bir servistir.

Read more: W3C Validation nedir?

 

Google Rehber

There are no translations available.

Sitenizi Google Rehber'e kay?t etmediniz mi? Sitenizi aramalarda n plana ?kartmak ve adres bilgilerinizi google rehber'de yay?nlad???n?zda ziyaretileriniz sizi daha kolay bulabilirler.

Read more: Google Rehber

 

Page 1 of 3

There are no translations available.

Taksim Dans Kursu

Taksim Dans, Taksim Dans Kurslar? ve Taksim Dans Kursu kelimeleri iin anla?t???m?z yeni projemizi faaliyete geirdik. Taksim'de Afrolatin Dans Kurslar? bnyesinde faaliyete geen Taksim Dans Kursu olarak lanse edilen www.taksimdanskursu.com sitesi iin yakla??k 1 ay sre iinde istenilen kelimelerde ?kacak ?ekilde anla??lan site iin seo al??malar?n? ba?lad?. Emir Web Tasar?m olarak Taksim Dans Kurslar?n? en k?sa sre iinde istenilen s?ralamaya getirece?imiz gibi ortalama 6 - 8 ay gibi google 1. sayfada kalma garantisine sahip olmak isterseniz bizimle ileti?ime geebilirsiniz. Seo konusunda daha fazla bilgi iin bize ula?abilirsiniz.

There are no translations available.

Aikimode Akademi Aikido Uzak Do?u Sava? Sanatlar?

sitesi ile seo(arama motoru optimizasyonu) konusunda anla??ld?.
Aikido Logo Aikido, aikido kurslar?, aikido kursu, ocuk aikido, ocuklar iin aikido kelimesinde Google'da 1. sayfa al??mas?na ba?lanan Akidome ve Emir Web Tasar?m ile 9 ayl?k bir anla?ma yap?ld?. 09 Ekim 2012 gn projeye ba?lanan firman?n sitesini ncelikle Seo Analiz i?leminden geirilerek Seo yol haritas? ve yap?lacak olan i?lemler belirlendi. Daha detayl? bilgi iin bize ula?abilir veya mail gnderebilirsiniz.
TrkeEnglish (United Kingdom)

Poll

Which browser do you use?

Add Your Site

Add Your Site

Our Account Numbers

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR
Branch Code: 571
Account No: 6959798
IBAN No: TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
mraniye
Branch Code: 3663
Account No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096

Do you want to be first page on Google?

image

Search Engine Optimization

Became adversting model internet reklamc?l??? modeli haline gelen arama motoru reklamc?l??? alan?nda 2008 y?l?ndan beri Emir Web Tasar?m hizmet vermektedir.Firmalara dan??manl?k hizmeti vererek geli?en internet dnyas?nda yer almalar?n? sa?l?yoruz.
image

W3 Standard? Css - Html

W3 Validation standartlar?na uyumlu siteler haz?rlanmas? ve sitenizin hatal? kodlardan ar?nd?r?lmas? gnmz internet dnyas?nda prestij olarak kabul edilmekte ve arama motorlar?nda sayg?nl?k kazanmaktad?r.
image

Site ii Optimize

Sitenizi Web 2.0 ve HTML 5 standartlar? ile kod karma?as?ndan kurtararak daha h?zl? a?lmas?n? sa?layabilir ve bu sayede siteniz ok daha verimli ve tm i?letim sistemleri, mobil sistemleri uyumlu hale getirebilirsiniz.
image

Backlink

Backlink arama motorlar? iin en nemli etken olmak ile birlikte sitenizin st s?ralara ?kmas?nda ok byk rol oynamaktad?r.Backlink alman?n farkl? bir rol daha vard?r. Sitenizin reklam?n? farkl?(konu itibariyle sizin sitenizle e?de?er olan siteler) sitelere verdi?inizde t?klama alarak st s?ralara ?karabilirsiniz.

Our Partners

banner