image image image image image
* * * * *

Internet Reklamc?l???

google adwords

Internet Reklamlar?, ?nteraktif do?as? gere?i hedef kitle zerinde abuk etki gstermekte ve firman?z?n, rn ve hizmet kampanyalar?na ok h?zl? bir dn? sa?lamaktad?r. Bununla beraber ?nternet Reklamlar? radyo, televizyon, gazete gibi reklam mecralar?n?n hedefledi?i rastgele kitleyi de?il, birebir rn ve hizmetlerinizle ilgilenen geni? ve kaliteli bir kitleyi kapsamaktad?r.


Internet reklamc?l???nda:

  • Reklamlar?n?z?, zellikle sizin rnlerinizi veya hizmetlerinizi arayan insanlara hedefleyebilirsiniz.
  • Reklamlar?n?z?, sizden al?? veri? yapma olas?l??? olmayan kullan?c?lara gstermekten ka?nabilirsiniz.
  • Reklam yat?r?m?n?zdan maksimum getiriyi elde edebilirsiniz.

Devamını Oku: Internet Reklamc?l???

 

Arama Motoru Optimizasyonu

SEO(Search Engine Optimization) Nedir?

SEO Arama motoru optimizasyonu iin kullan?lan ve ingilizce olarak search engine optimization kelimesinin ba? harflerinden olu?an bir k?saltmad?r. Trke olarak AMO olarak kullan?lsa da seo olarak daha yayg?nd?r.Firmalar?n istedi?i Google, Bing, Yandex gibi Arama motorlar?nda ilk s?rada olmakt?r. Milyonlarca insanlar?n ziyaret etti?i Google da ilk s?rada olmak ok byk avantaj sa?layacakt?r.

Devamını Oku: Arama Motoru Optimizasyonu

 

W3C Validation nedir?

World Wide Web Consortium (W3C) uluslararas? bir topluluktur, internetteki web standartlar?n? belirleyen servistir. V3C Validation standartlar? HTML programlama dilinin yarat?c?s? Tim Berners Lee taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Html Validator

W3C Standard? Web Siteleri iin Web Standartlar?n? belirleyen tm dnya kurulu?lar? taraf?ndan kabul gren bir servistir.

Devamını Oku: W3C Validation nedir?

 

Google Rehber

Sitenizi Google Rehber'e kay?t etmediniz mi? Sitenizi aramalarda n plana ?kartmak ve adres bilgilerinizi google rehber'de yay?nlad???n?zda ziyaretileriniz sizi daha kolay bulabilirler.

Devamını Oku: Google Rehber

 

Sayfa 1 - 3

Taksim Dans Kursu

Taksim Dans, Taksim Dans Kurslar? ve Taksim Dans Kursu kelimeleri iin anla?t???m?z yeni projemizi faaliyete geirdik. Taksim'de Afrolatin Dans Kurslar? bnyesinde faaliyete geen Taksim Dans Kursu olarak lanse edilen www.taksimdanskursu.com sitesi iin yakla??k 1 ay sre iinde istenilen kelimelerde ?kacak ?ekilde anla??lan site iin seo al??malar?n? ba?lad?. Emir Web Tasar?m olarak Taksim Dans Kurslar?n? en k?sa sre iinde istenilen s?ralamaya getirece?imiz gibi ortalama 6 - 8 ay gibi google 1. sayfada kalma garantisine sahip olmak isterseniz bizimle ileti?ime geebilirsiniz. Seo konusunda daha fazla bilgi iin bize ula?abilirsiniz.

Aikimode Akademi Aikido Uzak Do?u Sava? Sanatlar?

sitesi ile seo(arama motoru optimizasyonu) konusunda anla??ld?.
Aikido Logo Aikido, aikido kurslar?, aikido kursu, ocuk aikido, ocuklar iin aikido kelimesinde Google'da 1. sayfa al??mas?na ba?lanan Akidome ve Emir Web Tasar?m ile 9 ayl?k bir anla?ma yap?ld?. 09 Ekim 2012 gn projeye ba?lanan firman?n sitesini ncelikle Seo Analiz i?leminden geirilerek Seo yol haritas? ve yap?lacak olan i?lemler belirlendi. Daha detayl? bilgi iin bize ula?abilir veya mail gnderebilirsiniz.
Trke (Trkiye)English (United Kingdom)

Anket

Hangi arama motorunu kullan?yorsunuz?

Sitenizi Ekleyin

Siteni Ekle

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
mraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Google' da 1. S?rada olmak m? istiyorsunuz?

image

Arama Motoru Optimizasyonu

Bir internet reklamc?l??? modeli haline gelen arama motoru reklamc?l??? alan?nda 2008 y?l?ndan beri Emir Web Tasar?m hizmet vermektedir.Firmalara dan??manl?k hizmeti vererek geli?en internet dnyas?nda yer almalar?n? sa?l?yoruz.
image

W3 Standard? Css - Html

W3 Validation standartlar?na uyumlu siteler haz?rlanmas? ve sitenizin hatal? kodlardan ar?nd?r?lmas? gnmz internet dnyas?nda prestij olarak kabul edilmekte ve arama motorlar?nda sayg?nl?k kazanmaktad?r.
image

Site ii Optimize

Sitenizi CSS3 ve HTML5 standartlar? ile kod karma?as?ndan kurtararak daha h?zl? a?lmas?n? sa?layabilir ve bu sayede siteniz ok daha verimli ve tm i?letim sistemleri, mobil sistemleri uyumlu hale getirebilirsiniz.
image

Backlink

Backlink arama motorlar? iin en nemli etken olmak ile birlikte sitenizin st s?ralara ?kmas?nda ok byk rol oynamaktad?r.Backlink alman?n farkl? bir rol daha vard?r. Sitenizin reklam?n? farkl?(konu itibariyle sizin sitenizle e?de?er olan siteler) sitelere verdi?inizde t?klama alarak st s?ralara ?karabilirsiniz.

zm Ortaklar?m?z

banner