image image image image image
* * * * *

Web Tasar?m

Web tasar?m? daha dne kadar lks iken ?imdi ihtiya olmakla beraber web sitesi olmayan firmalar?n m?terileri gnden gne d?mektedir. Web Tasar?m ise basit ve statik bir al??ma olmaktan ?k?p grsel ?lene dn?m?tr. ?nternet kullan?c?lar?n? o?u 3 - 5 sn iinde sitenin a?lmad???n? grrse kapatma yolunu semektedir. Yava? al??an ve grselli?e sahip olmayan siteleri gzard? ederler .?nternet kullan?c?lar?, ncelikli olarak bilgi almak iin web sitelerini ziyaret ederler. ?yi bilgi ve buna ba?l? olarak sunulan rn ve/veya hizmetlere ula?t?klar? web sitelerinden de ihtiya duyduklar? hizmeti al?rlar.Buna gre iyi bir web sayfas?nda olmas? gerekenler...

Devamını Oku: Web Tasar?m

 

Internet Dan??manl???

Internet dan??manl???, internet zerinden faaliyet gstermek isteyen i?letmelerin stratejilerini geli?tirmeyi ve bu yolda firmalara, en etkin ?ekilde dan??manl?k hizmeti sunmay? hedefler. Firmalar?n, internet ortam?nda pazarlama faaliyetlerini ba?latmalar? ncesi ve sonras?nda izilecek yol haritas? a?ama a?ama olu?turulur.

Dan??manlar, online sat?? aralar?n?n olu?turulmas? ve yrtlmesi konular?nda da yard?mc? olurlar.

?nternet Dan??man?, firman?n sunmay? planlad??? rn veya hizmetlerin tan?mlanmas? ve daha sonra potansiyel m?terilere hangi yollar? kullanmas? konusunda analiz yaparak bir web stratejisi geli?tirmek ve hedefleri gerekle?tirmek zere tavsiyelerde bulunurlar.

Devamını Oku: Internet Dan??manl???

 

Kurumsal Kimlik

Firman?z?, rnnz veya markan?z? en iyi ?ekilde ifade eden logonuzun tasar?m?d?r.

Logo tasar?m ve Kurumsal kimlik bir firma iin srekli yap?lan de?il bir kez yap?lan ve uzun y?llar zerinde ta??yaca??n?z simgedir.Logo tasar?m?nda nemli olan tasar?m?n estetik gze ho? gelmesi d???nda en nemlisi i?inizi yans?tmas? ve sizi en do?ru biimde ifade etmesi gerekir.O yzden profesyonel bir tasar?m gerektirir.

Devamını Oku: Kurumsal Kimlik

 

Facebook Reklam Hizmeti

Facebook Reklam

Facebook Reklam?n?z? Olu?turun

H?zl? bir ?ekilde grsel ve metinden olu?an reklamlar yarat?n.
Kendi internet sayfan?z ya da Facebook'taki Sayfa veya Etkinlik gibi herhangi bir ?ey iin reklam verin.
Yerel para biriminizde t?klama (CPC) veya gsterim (CPM) ba??na deme yapmay? sein.

Devamını Oku: Facebook Reklam Hizmeti

 

Daha Fazla İçerik...

Sayfa 2 - 3

Taksim Dans Kursu

Taksim Dans, Taksim Dans Kurslar? ve Taksim Dans Kursu kelimeleri iin anla?t???m?z yeni projemizi faaliyete geirdik. Taksim'de Afrolatin Dans Kurslar? bnyesinde faaliyete geen Taksim Dans Kursu olarak lanse edilen www.taksimdanskursu.com sitesi iin yakla??k 1 ay sre iinde istenilen kelimelerde ?kacak ?ekilde anla??lan site iin seo al??malar?n? ba?lad?. Emir Web Tasar?m olarak Taksim Dans Kurslar?n? en k?sa sre iinde istenilen s?ralamaya getirece?imiz gibi ortalama 6 - 8 ay gibi google 1. sayfada kalma garantisine sahip olmak isterseniz bizimle ileti?ime geebilirsiniz. Seo konusunda daha fazla bilgi iin bize ula?abilirsiniz.

Aikimode Akademi Aikido Uzak Do?u Sava? Sanatlar?

sitesi ile seo(arama motoru optimizasyonu) konusunda anla??ld?.
Aikido Logo Aikido, aikido kurslar?, aikido kursu, ocuk aikido, ocuklar iin aikido kelimesinde Google'da 1. sayfa al??mas?na ba?lanan Akidome ve Emir Web Tasar?m ile 9 ayl?k bir anla?ma yap?ld?. 09 Ekim 2012 gn projeye ba?lanan firman?n sitesini ncelikle Seo Analiz i?leminden geirilerek Seo yol haritas? ve yap?lacak olan i?lemler belirlendi. Daha detayl? bilgi iin bize ula?abilir veya mail gnderebilirsiniz.
Trke (Trkiye)English (United Kingdom)

Anket

Hangi arama motorunu kullan?yorsunuz?

Sitenizi Ekleyin

Siteni Ekle

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
mraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Google' da 1. S?rada olmak m? istiyorsunuz?

image

Arama Motoru Optimizasyonu

Bir internet reklamc?l??? modeli haline gelen arama motoru reklamc?l??? alan?nda 2008 y?l?ndan beri Emir Web Tasar?m hizmet vermektedir.Firmalara dan??manl?k hizmeti vererek geli?en internet dnyas?nda yer almalar?n? sa?l?yoruz.
image

W3 Standard? Css - Html

W3 Validation standartlar?na uyumlu siteler haz?rlanmas? ve sitenizin hatal? kodlardan ar?nd?r?lmas? gnmz internet dnyas?nda prestij olarak kabul edilmekte ve arama motorlar?nda sayg?nl?k kazanmaktad?r.
image

Site ii Optimize

Sitenizi CSS3 ve HTML5 standartlar? ile kod karma?as?ndan kurtararak daha h?zl? a?lmas?n? sa?layabilir ve bu sayede siteniz ok daha verimli ve tm i?letim sistemleri, mobil sistemleri uyumlu hale getirebilirsiniz.
image

Backlink

Backlink arama motorlar? iin en nemli etken olmak ile birlikte sitenizin st s?ralara ?kmas?nda ok byk rol oynamaktad?r.Backlink alman?n farkl? bir rol daha vard?r. Sitenizin reklam?n? farkl?(konu itibariyle sizin sitenizle e?de?er olan siteler) sitelere verdi?inizde t?klama alarak st s?ralara ?karabilirsiniz.

zm Ortaklar?m?z

banner