?çerik Yönetim Sistemleri (?YS)nin kullanarak, haftan?n herhangi bir günü ve saatinde web sayfan?z üzerinde istedi?iniz de?i?iklikleri yapabildi?iniz, k?sacas? tüm kontrol ve yönetimin sizde olmas?n? sa?layan sistemlerdir.

?çerik Yönetim Sistemi'nin sa?lad??? avantajlar nelerdir?

?çerik Sistemlerinin birkaç özellikleri;

 • 24 / 7 Eri?im
 • Kullan?m? çok kolayd?r.
 • Ekonomiktir.
 • Düzenli olarak bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz.
 • ?stekleriniz do?rultusunda geni?letilebilir, esnek bir yap?s? vard?r
 • Php tabanl? bir sistemdir, Mysql veritaban?n? kullan?r
 • Güvenli ve H?zl? yap?s? vard?r
 • Kendi içinde Çöp kutusu Sistemini bar?nd?r?r.
 • RSS yay?nlar?na destek verir
 • Çoklu dil deste?i vard?r.
 • SEO Deste?i vard?r.

Çözüm Ortaklar?m?z

banner