W3C Validation nedir?

World Wide Web Consortium (W3C) uluslararas? bir topluluktur, internetteki web standartlar?n? belirleyen servistir. V3C Validation standartlar? HTML programlama dilinin yarat?c?s? Tim Berners Lee taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Html Validator

W3C Standard? Web Siteleri iin Web Standartlar?n? belirleyen tm dnya kurulu?lar? taraf?ndan kabul gren bir servistir.

W3C Validation standartlar? ne i?e yarar?

?nternetteki web standartlar?n? belirlemekte olan W3C validation standartlar? taraf?ndan desteklenmeyen herhangi bir program?n yaz?lmas? uygun de?ildir nk sadece W3C Validation standartlar? taraf?ndan desteklenen programlar dnya genelinde kabul grmektedir. Ayr?ca tasarlanm?? olan herhangi bir web sitesinin tm internet taray?c?lar?nda dzgn bir ?ekilde al??abilmesi iin W3Validation standartlar?na uyumlu olmas? n ko?uldur.

W3 Validation standartlar? sadece yaz?l?m ve web sitesi standartlar?n? belirlememekte arama motoru programc?lar?n?n uymalar? gereken standartlar? da belirlemektedir.

Web sitelerinin ve yaz?l?mlar?n tm web taray?c?lar?nda dzgn olarak al??abilmesi ve dnya genelinde kabul grebilmesi iin dnyadaki web standartlar?n? belirleyen W3C Validation standartlar?na uyumlu olmas? gerekmektedir.

W3C Standart?na uygun yap?da haz?rlanan Web Siteleri;

  • H?zl? a?l?rlar.
  • Google ve di?er arama motorlar? iin ekstra hit al?rlar.
  • Kurallara uygun web siteleri ayn? zamanda prestij olarak kabul grlr
  • Mobil ve Tablet Pc kullanan ziyaretiler iin ok nemlidir.
  • Tm Web Taray?c?lar? ile uyumlu bir siteye sahip olursunuz.
  • Seo Optimizasyonuiin ok nemli bir etkendir.
  • Gereksiz kodlardan ar?nd?r?lm?? bir alt yap?ya sahip siteniz olur.
Emir Web Tasar?m olarak W3C standartlar?na uygun bir web sitesini neriyoruz.

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
mraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


zm Ortaklar?m?z

banner