Netdeizle.Com

Online Film izle Logo

Netdeizle.com

Projesi hayata geçti. Sitede birçok yerli ve yabanc? dizi filmler Hd kalitesinde yay?n yapmaya ba?lad?. Dizi Filmler 760p HD Kalitesinde olup yay?nda ve yay?ndan kald?r?lm?? yerli ve yabanc? dizileri bulabilece?iniz Online Dizi Film izleme sitesine Arama motorlar?na uyumlu olma çal??mas? ve anahtar kelime çal??mas? yap?lacak ve ayn? zamanda günlük film giri?i yap?larak aramalarda üst s?ralara ç?kmas?n? sa?lanacakt?r. Online Film izle sitesinin en önemli özelli?i ise 21/09/2013 tarihinde hizmete girmesine ra?men hiç bir bot veya otomatik eklenecek ?ekilde tasarlanmam?? içerikleri tamamen Emir Web Tasar?m taraf?ndan içerik editörlerimizce girilmi?tir. Sitenin en alt k?sm?nda ziyaretçilerinde görebilece?i bir sayaç yerle?tirilmi? olup günlük 2000- 2500 ki?inin girmesi siteye verilen eme?in al?nd???n?n göstergesidir.

Duyurular

Yeni Tasar?m? ile web sitemize ho?geldiniz.

 

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklar?m?z

banner