Kullanım Şartları

Sayın Site Ziyaretçisi;

www.emirwebtasarim.com internet sitesi Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri’ne ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım internet sitesindeki tüm dokümanlar Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım 'ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri'nin ve / veya Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri tarafından garanti edilmemektedir.

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Hizmetleri tarafından beyan ve işbu Emir Web Tasarım Internet Reklam ve Web Tasarım Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Son Güncelleme : 03 Şubat 2012 Cuma

Hesap Numaralarımız

Garanti Bankasi

Kenan AĞKURT
HAVUZ/AVCILAR Şubesi TL Hesabı
Şube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan AĞKURT
Ümraniye Şubesi TL Hesabı
Şube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklarımız

banner