Yasal Bildiri-Telif Hakk?

Telif hakk?:

Emir Web Tasar?m internet sitesinde yer alan içeriklerin tümü (metin, ses, görsel,grafik,video, animasyonlar?n düzenlenmesi vb.) fikri mülkiyet ve telif hakk? taraf?ndan korunmaktad?r. Yasal korumalar veritaban? ve buna benzer imkanlar? da kapsamaktad?r. ?çerikler internet üzerinden sadece amac?na uygun bir ?ekilde kullan?labilir. Telif hakk? yasas? uyar?nca ?çerikler Emir Web Tasar?m yaz?l? izni olmadan da??t?lamaz, de?i?tirilmez herhangi bir biçimde ço?alt?lamaz veya di?er sitelere gönderilemez.Aksi belirtilmedikçe Emir Web Tasar?m web sitesi üzerinde yer alan tüm tescilli markalar?n haklar? marka sahiplerine aittir.

Google Ürünleri

 

Sitemizde hiçbir ?ekilde Google© veya google firmas?na ait herhangi bir ürün veya farkl? birim sat?lm?yordur, Google Adwords© tescilli bir marka olup Emir Web Tasar?m firmas? ile ba?da?t?r?lamaz,hiçbir ?ekilde tescilli ürün sat??? veya haks?z kazanç elde edilemez.Sitemizdeki tüm ürün görsel ve yaz?lara kullan?lanlar ö?eler Emir Web Tasar?m ile hiçbir ?ekilde ba?lant?s? yoktur.Aksi bir durum oldu?unda Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız erek veya +90-535-235-92-46 nolu telefonu ayarak görselin sayfam?zdan kald?r?lmas?n? sa?layabilirsiniz.

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklar?m?z

banner